Ochrona danych osobowych
Compliance
1/1

Oferujemy

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

Szkolenia i audyty dostosowane do branży i profilu działalności firmy

Usługi konsultingowe z zakresu ochrony danych osobowych

WSPARCIE WE WDROŻENIU OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA  O OCHRONIE DANYCH - RODO

24 maja 2016 roku weszło w życie rozporządzenie UE, które zastąpiło przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.
 

Rozporządzenie implementuje wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych, między innymi:

 

 • wprowadza obowiązek ochrony danych osobowych na etapie projektowania systemów informatycznych – privacy by design

 • rozszerza obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych na przykład przez prowadzenie rejestru czynności   przetwarzania danych, czy zmiany w zakresie sposobu i zakresu spełniania obowiązków informacyjnych względem osób, których dane są przetwarzane

 • wymaga od Administratorów Danych Osobowych zastosowania w każdym przypadku domyślnej minimalizacji zakresu przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych

 • obliguje do przeprowadzania analiz planowanych działań z uwzględnieniem ich wpływu na zgodność z rozporządzeniem RODO tzw. privacy impact assessment

 • określa zasady profilowania osób na podstawie zebranych danych osobowych

 • wprowadza konieczność posiadania polityki reagowania na incydenty dotyczące ochrony danych osobowych

 • obliguje podmioty do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organom nadzoru lub osobom, których interes prawny został naruszony

 • tworzy nowe rozwiązania - takie jak możliwość konsultacji z organami nadzoru.

Jeśli masz pytania, chcesz sprawnie wdrożyć rozporządzenie RODO - zadzwoń do nas! +48 665 961 440

OUTSOURCING FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Henry Ford
 "Jeśli jest coś czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu żebyśmy to robili, powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej".

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych to forma przekazania obowiązków związanych z ochroną danych osobowych partnerowi posiadającemu szeroką, specjalistyczną wiedzę, kompetencje i odpowiednie narzędzia do pełnienia ww. funkcji.

 

Atuty dla firmy to:

 •      usprawnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

 •      szybki czas reakcji w sytuacji kryzysowej

 •      możliwość skoncentrowania sił na swojej podstawowej działalności biznesowej

 •      redukcję kosztów finansowych

 

Obowiązki, które przejmie Inspektor Ochrony Danych

 • przeprowadzanie okresowych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zapewnienie materiałów edukacyjnych

 • przeprowadzanie konsultacji indywidualnych z pracownikami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym z osobami przetwarzającymi dane osobowe, pracownikami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo informacji, pracownikami działów IT odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych

 • wspieranie podczas prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

 • przygotowywanie umów powierzenia, opiniowanie materiałów reklamowych, treści klauzul informacyjnych oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych

 • aktywne wsparcie w rozwiązywaniu incydentów naruszenia ochrony danych osobowych

 • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, przepisów Unii lub państw członkowskich oraz polityk i procesów wewnętrznych

 • diagnoza i analiza ryzyk przetwarzania danych osobowych oraz ocena skutków ochrony danych osobowych

 • przeprowadzanie cyklicznych audytów: dokumentacji, procesów przetwarzania danych osobowych oraz informatycznych mechanizmów zabezpieczeń

 • przygotowanie raportu rocznego dotyczącego działań prowadzonych przez Inspektora Ochrony Danych dla najwyższego kierownictwa firmy

 • współpraca z organem nadzorczym

 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz osób których dane dotyczą w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Jeśli masz pytania - zadzwoń do nas! +48 665 961 440

SZKOLENIA I AUDYTY

Szkolenia wewnętrzne – szkolenie przygotowane dla Ciebie!

Oferujemy szkolenia spersonalizowane, odpowiadające potrzebom danej firmy. Plan szkolenia jest przygotowywany na podstawie dokładnego wywiadu, dzięki czemu zawiera zagadnienia dedykowane danej branży oraz te najbardziej interesujące klienta.

 

Atuty prowadzonych przez Checkbox szkoleń to:

 • kompetentne osoby prowadzące, prawnicy, posiadający wieloletnie  doświadczenie, pełniący przez wiele lat funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 • dostosowanie tematyki szkolenia do specyfiki branży – z sukcesem realizowaliśmy projekty szkoleniowe dla firm z wielu branż min.: farmaceutyczna, ubezpieczeniowa, marketing, administracja samorządowa, szkolnictwo i nieruchomości

 • kładziemy nacisk na przekazanie praktycznej wiedzy, rozwiązanie bieżących problemów

 • omawiamy konkretne orzeczenia i decyzje UODO, interesujące z punktu widzenia branży naszego klienta.

 

Szkolenie nie kończy naszej współpracy!

Dodatkowo zawsze po szkoleniu można zasięgnąć telefonicznej konsultacji u naszych ekspertów!

 

Najbardziej popularne zagadnienie szkoleniowe to: Jak przygotować firmę do wdrożenia postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Sprawdź aktualną ofertę szkoleniową teraz!