COMPLIANCE

 
AUDYTY

Posiadając fachową wiedzę i wieloletnie, praktyczne doświadczenie w zarządzania ryzykiem compliance na zlecenie klienta przeprowadzamy audyty zgodności dostosowane do wielkości organizacji oraz środowiska prawnego. Nasze raporty audytowe przeznaczone dla rad nadzorczych lub innych organów reprezentujących właścicieli w jasnych i przejrzysty sposób prezentują wyniki przeglądu funkcji compliance w audytowanej organizacji i jednocześnie wskazują obszary, w których można zwiększyć efektywność i poprawić skuteczność stosowanych narzędzi i procedur.

Przeprowadzamy również "audyty otwarcia" dla organizacji pragnących zidentyfikować ryzyka inherentne - pierwotne towarzyszące organizacji w realizacji celów biznesowych oraz zaproponować rozwiązania mitygujące. Audyt początkowy zalecany jest dla organizacji, która chce zmniejszyć ryzyko finansowe lub utraty reputacji przez wdrożenie nowych polityk compliance.

PROCEDURY

Nasi eksperci na podstawie przeprowadzonych analiz ryzyka pomogą przygotować Państwu wewnętrzne procedury compliance w takich obszarach jak:

  • ​Ochrona Danych Osobowych

  • Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy

  • Przeciwdziałanie korupcji

  • Zarządzanie konfliktami interesów

  • Prowadzenie rejestru korzyści majątkowych  ​

  • Whistleblowing​

 
Każda z procedur będzie przygotowywana indywidualnie w celu dostosowanie jej do realiów danej organizacji.
 
 
SZKOLENIA

Dodatkowo oferujemy:

  • szkolenia dla nowych pracowników oraz okresowe szkolenia dla osób z większym stażem,

  • szkolenia dla zespołów compliance,

  • e-learning dla dużych organizacji lub posiadających wiele oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych.

Jeśli masz pytania lub chciałbyś otrzymać szczegółową ofertę zadzwoń do naszego biura w Łodzi: +42 292 04 40 możesz również wysłać pytanie za pomocą formularza kontaktowego.