Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (DPO)

 

Posiadając fachową wiedzę i wieloletnie, praktyczne doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych proponujemy Państwu outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (DPO).

Niezależnie od tego, czy jesteś Administratorem Danych czy podmiotem przetwarzającym nowe rozporządzenie UE w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadziło szereg nowych wymagań.

Jednym z takich nowych wymogów jest powołanie funkcji Inspektora Ochrony Danych w każdym podmiocie, który przetwarza dużo (ustawodawca mówi "na dużą skalę") danych osobowych.
Nie jest przy tym istotne czy podmiot taki będzie Administratorem Danych, czy tylko wykonawcą działającym na zlecenie.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych (DPO) od 25 maja 2018 r. należy min.:

  • informowanie Administratora Danych, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich, z mocy rozporządzenia UE oraz przepisów krajowych o ochronie danych,

  • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia UE oraz przepisów krajowych o ochronie danych oraz polityk Administratora Danych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,

  • udzielanie na żądanie zaleceń dla skutecznej ochrony danych, w tym metodologii przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, wskazywania zabezpieczeń (środków technicznych i organizacyjnych) stosowanych do łagodzenia wszelkich zagrożeń praw i interesów osób, których dane dotyczą oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń,

  • współpraca z organem nadzorczym,

  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz osób których dane dotyczą w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

  • prowadzenie rejestru „czynności przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora”.

 

Dodatkowo oferujemy:

  • szkolenia dla nowych pracowników oraz okresowe szkolenia dla osób z większym stażem,

  • newsletter dla pracowników przesyłany w formie e-mailingu zawierający informacje o zmianach w przepisach, omawiający ważne kwestie dotyczące ochrony danych osobowych w firmie,

  • okresowe sprawdzenia procesów i procedur w celu potwierdzenia ich zgodności z regulacjami.

 

Poznaj szczegóły dzwoniąc już dziś do nas +42 292 04 40!